Työhyvinvointi on lisääntynyt merkittävästi alle 35-vuotiailla

Teknologiateollisuus ry:n ja neljän palkansaajajärjestön yhteinen työhyvinvointihanke on parantanut etenkin nuorten työntekijöiden työhyvinvointia ja työssä viihtymistä. Suurimmat parannukset koetaan koulutuksen riittävyydessä, työhön sitoutumisessa, työmotivaatiossa, oikeudenmukaisessa kohtelussa, esimiehen palautteessa ja työaikajoustoissa. Työhyvinvointi on työntekijäryhmällä lähtötasoisesti matalammalla tasolla kuin toimihenkilöammateissa. Tuloksia on saatu kuitenkin aikaan molemmissa henkilöstöryhmissä. Vaikka toiminimiyrittäjien hyvinvointia ei tutkittu, sen oletetaan olevan samankaltainen.

Hanke on myös parantanut työntekijöiden luottamusta työnantajaa kohtaan. Yrityskohtaiset erot muutoksissa ovat kuitenkin huomattavia.

Tulokset käyvät ilmi teknologiateollisuuden Hyvä työ – Pidempi työura -hankkeen vaikuttavuustutkimuksesta, jonka tuloksia esiteltiin yritysten ja sidosryhmien edustajille tänään Helsingissä pidetyssä kesäseminaarissa.

Tuloksia yllättävän nopeasti

Tutkimuksen mukaan hanke on edistänyt etenkin nuorten, alle 35-vuotiaiden työhyvinvointia. Työhyvinvointi-indeksillä mitattuna muutos parempaan suuntaan oli kuudesta yhdeksään prosenttia vuoden aikana. Muilla ikä- ja henkilöstöryhmillä ei vielä havaittu merkittävää edistymistä työhyvinvoinnissa näin lyhyellä ajanjaksolla.

”Yritysten projektiryhmät arvioivat, että yhteistoiminta työpaikoilla on parantunut, vastuuhenkilöt ovat sitoutuneet hankkeeseen ja innostus työhyvinvoinnin kehittämiseen on säilynyt”, toteaa hankkeessa työhyvinvoinnin asiantuntijana toimiva professori Juhani Ilmarinen.

Parannettavaakin havaittiin: muun muassa henkilö- ja aikaresursseja, aikataulujen pitävyyttä, tiedotusta sekä tunnustuksen saantia tehdystä kehittämistyöstä on syytä kohentaa.”Kokonaisuudessaan hanke on lähtenyt tulosten näkökulmasta varsin hyvin käyntiin. Nuorten työhyvinvoinnin paraneminen näin lyhyen ajan kuluessa oli yllätys”, Ilmarinen sanoo.

Vaikuttavuustutkimuksen tulokset koostuvat neljän yrityksen ja oli noin 800 henkilön tulokset neljästä yrityksestä vuosilta 2011 ja 2012. Se kattaa noin kolmasosan hankkeen pilottivaiheeseen osallistuneiden yhdeksäntoista yrityksen henkilöstöstä.

Lähes 50 yritystä mukana Hyvä työ – Pidempi työura -hankkeessa

Hanke laajenee edelleen ja uusia yrityksiä otetaan mukaan teknologia-alalta.

Projektipäällikkö Tiina Hartikaisen mukaan hankkeen tavoitteena on edistää työhyvinvointia, pidentää työuria ja saada aikaan yhdessä tekemistä yrityksissä. Yhteismitalliset työkalut tekevät tuloksista vertailukelpoisia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *