Hyvä työ – Pidempi työura –hankkeessa toteutuu useiden rahoittajien edellyttämä yhteistoiminnallisuus. Pilottiyritysten projektiryhmissä on edustettuna johdon lisäksi eri henkilöstöryhmät ja työterveyshuolto. Yritykset valitsevat itse kehityskohteensa, joihin voidaan hakea ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi seuraavista lähteistä:

Työsuojelurahasto

Työyhteisön kehittämisavustus on tarkoitettu Työsuojelurahaston toimialaan kuuluvan tutkimustiedon soveltamiseksi käytäntöön. Tavoitteena on tukea työelämän kehittämistä sellaisen toimivan, tuottavan ja turvallisen työympäristön aikaansaamiseksi, jossa henkilöstö voi hyvin ja kehittyy.

Hanke voi kohdistua yksittäiseen kohteeseen tai useamman tavoitteen samanaikaiseen toteuttamiseen. Avustus sopii hankkeisiin, joissa haetaan tutkimukseen perustuvia ratkaisuja. Tavoitteena voi olla muun muassa:

  • Työympäristön kehittäminen
  • Riskien hallinta
  • Työolojen kehittäminen
  • Työyhteisön kehittäminen
  • Organisaation toimivuuden kehittäminen
  • Työ- ja valmistusmenetelmien kehittäminen
  • Valmistettavan tuotteen saaminen turvalliseksi
  • Työterveyden edistäminen ja kuormitusten hallinta kehittämisen yhteistyö

Lue lisää www.tsr.fi/kehittamisavustushaku

Tekes

Tekes:in tyke-rahoitus

Rahoitusta työorganisaatioiden kehittämiseen

Tekes tarjoaa rahoitusta henkilöstön ja organisaation kehittämiseen. Rahoitusta voi hakea jatkuvasti. Työelämän innovaatiot voivat olla muutoksia työ-, organisaatio- ja johtamiskäytännöissä.

Muutokset parantavat sekä tuottavuutta että työelämän laatua ja auttavat Suomea pysymään kansainvälisesti kilpailukykyisenä. Kehittäminen vaatii johdon ja henkilöstön yhteistyötä. Voit yhdistää organisaation kehittämisen laajempaan teknologian tai liiketoiminnan projektiin

Lue lisää http://www.tekes.fi/fi/community/Tunnustelu/805/Tunnustelu/1755

Työeläkeyhtiöt

Myös Työeläkeyhtiöt voivat rahoittaa työhyvinvoinnin edistämistä.

Tutustu myös yrityksenne käyttämän työeläkeyhtiön työhyvinvoinnin kehittämisen menetelmiin ja työkaluihin esimerkiksi seuraavilla sivuilla:

www.varma.fi
www.ilmarinen.fi
www.tapiola.fi
www.if.fi

Rahoittajat päättävät rahoituksen myöntämisen omien sääntöjensä mukaisesti.