Osaamisen kehittäminen on yrityksissä jokapäiväistä työtä ja oppimista. Suomalaiset teknologiateollisuuden yritykset ja niiden henkilöstö ovat osoittaneet, että huippuosaaminen on menestyksekkään liiketoiminnan takana. Yrityksen korkea osaaminen on tunnistettu myös useissa tutkimuksissa yhdeksi tärkeimmäksi kilpailukykytekijäksi. Suomalaiselle osaamiselle ja sen jatkuvalle kehittämiselle on asetettu suuria haasteita. Nämä haasteet ovat tehty voitettaviksi. Tämä edellyttää, että yrityksissä on jatkuvan oppimisen ilmapiiri sekä ymmärrettävä prosessi osaamisen kehittämiseen.

Osaamisen kehittämistoimien vastuut ja velvoitteet jakautuvat työntekijän ja työnantajan välille. Laajat strategiat ja kehittämishankkeet jäävät usein kaukaisiksi yksittäisen työntekijän näkökulmasta. Käytännönläheinen ja yhteistoiminnassa kehitetty malli palvelee parhaiten yrityksen ja henkilöstön tarpeita sekä vastaa osaltaan yrityksen kilpailukyvylle asetettuihin haasteisiin. Kun tarvittava osaaminen pystytään tunnistamaan, voidaan osaamista myös hallita ja kehittää.

Tämä malli on laadittu pienyritysten osaamisen kehittämisen tueksi. Sivuston kaavioiden ja kuvien osat ovat painikkeita. Painikkeiden avulla saat lisätietoa ja työkaluja osaamisen kehittämiseen.