Juhani Ilmarinen, professori

Juhani Ilmarinen perusti yrityksen nimeltään Juhani Ilmarinen Consulting Oy (JIC Oy) siirryttyään eläkkeelle Työterveyslaitokselta vuoden 2009 alussa lähes 35 vuoden työuran jälkeen. Yritys jatkaa osaamisen ja kokemuksen jakamista työelämän ikähaasteissa ja työurien pidentämisessä. Palveluja tarjotaan myös johtamisen, työn organisoinnin, terveyden, osaamisen, motivaation ja yhteisöllisyyden kehittämiseksi. Laajat kansalliset ja kansainväliset verkostot tarjoavat mahdollisuuksia asiantuntevien kumppaneiden hyödyntämiseen.

Prof. Ilmarinen sai vuonna 2008 Työterveyden edistämisyhdistyksen Työsuojelupalkinnon sekä Sosiaali -ja terveysministeriön ja SITRA:n myöntämän Suomen ensimmäisen Työelämäpalkinnon, jonka luovutti Ilmariselle Tasavallan Presidentti Tarja Halonen.

 


 

Pekka Huuhtanen, tutkimusprofessori emeritus, FT, dosentti (psykologia), valtiotieteen lisensiaatti (sosiologia)

Pekka Huuhtanen on luonut tutkija- ja kehittäjäuransa Työterveyslaitoksessa tutkimus-, asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Hänen erikoisalaansa on työn, työorganisaatioiden ja työprosessien muutosten sosiaaliset ja psykologiset kysymykset. Työhyvinvointi, työyhteisöjen toimivuus, psyykkinen kuormitus ja stressi sekä eri ikäisten osaamisen ja yhteistyön tukeminen ovat olleet työpaikoilla toteutettujen kehittämishankkeiden keskeisiä aihepiirejä. Edellisten lisäksi hänen julkaisu- ja koulutusaktiivisuutensa on kohdistunut tietotekniikan käyttöönoton kysymyksiin ja vaikutuksiin työssä 1980-luvun alusta alkaen.

 


 

Veikko Louhevaara, FT, professori

Veikko Louhevaara toimii ergonomian ja työhyvinvoinnin asiantuntijana Myontec Oy:ssä, joka on erikoistunut psykofysiologisten biosignaalien mittaamiseen työssä ja vapaa-aikana sulautetun tietotekniikan avulla. Biosignaaleilla kuten sydämen sykintätaajuudella, sykevälivaihtelulla ja lihasten sähköisellä aktiviteetilla voidaan mitata ja arvioida verenkiertoelimistön, autonomisen hermoston ja lihasten kuormittumista työssä ja vapaa-aikana sekä seurata elinjärjestelmien palautumista kuormituksesta.

 


 

Ove Näsman, työterveyshuollon erikoislääkäri

Ove Näsman on toiminut Taalintehtaalla vuodesta 1977 mm Ovakon, Björkboda Låsin ja Dragsfjärdin kunnan työterveyslääkärinä. Hyvä työ – Pidempi työura -hankkeessa menetelmänä käytettävä Yritys-tutka perustuu Metal Age – menetelmään (Näsman ja Ilmarinen 1999), mutta eroaa siitä kehittämisprosessia ohjaavan Työkykytalo-viitekehyksen kautta ennalta valittujen aihealueiden mukaisesti. Näsmanilla on erityisesti Metal Age -menetelmän kautta vahva osaaminen henkilöstön työhyvinvoinnin ja yrityksen organisaation kokonaistuottavuuden kehittämiseksi.