Hyvä työ –Pidempi työura -hankkeen yhtenä tavoitteena on selvittää ja levittää vaikuttavimpia kehitystoimenpiteitä työhyvinvoinnin lisäämiseksi.

Työhyvinvointia edistävistä hyvistä käytännöistä kootaan nyt valtakunnallista, sähköistä tietopankkia, jossa työyhteisöt voivat jakaa hyviä arjen kokemuksiaan muiden työpaikkojen käyttöön.

Hyvä työ – Pidempi työura -hankkeen yrityksistä on kerätty yhteen teknologia-alalla toteutettuja toimenpiteitä Työkyky-talon kerroksittain. Eri toimialojen hyvät käytännöt tullaan yhdistämään myöhemmin samaan tietokantaan.

Mikä omalla työpaikallasi on edistänyt työhyvinvointia?

Millainen käytäntö on parantanut esimerkiksi työn tekemisen mielekkyyttä, töiden
järjestelyä ja joustavuutta? Miten teillä huomioidaan työn turvallisuus,
yhteistyön toimivuus tai asiakastyytyväisyys? Onko työpaikallanne parannettu
vaikkapa työssä jaksamista, edellytyksiä jatkaa työssä pidempään tai
mahdollisuutta huolehtia itsestään myös vapaa-ajalla?

Vastaa viiteen kysymykseemme työhyvinvoinnista ja laita hyvä kiertämään.
Toimenpiteen pääset kirjaamaan alla olevasta linkistä. Sinut ohjataan Työhyvinvointifoorumin kotisivuille.

Tepsi – hyvien käytäntöjen tietopankki »

Kitkaton kommunikointi (KIKO) -hanke

Teemme yhteistyötä erilaisten kehityshankkeiden ja –verkostojen kanssa. Kitkaton kommunikointi (KIKO) -hankkeen tarkoituksena on suomalaisten teknologia- ja suunnittelualan organisaatioiden vuorovaikutuksen kehittäminen. Vuorovaikutustaitoja kehitetään kohdeyrityksissä niin yksilö-, työyhteisö- kuin organisaatiotasoilla. Menetelminä käytetään konsultatiivista työotetta, etnografiaa ja osallistuvaa suunnittelua. Hankkeessa on mukana Hyvä työ – Pidempi työura –hankkeen yrityksiä. Toimintamalleja julkaistaan keväällä 2014.

Hanke on toteutettu 1.1.2013 – 31.8.2014 aikana, ja sen päärahoittajana on Työsuojelurahasto. Muita rahoittajia ovat hankkeeseen osallistuvat kohdeyritykset sekä Oulun yliopisto.

Työhyvinvointifoorumi

Työhyvinvointifoorumia koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö. Se toimii valtakunnallisesti ja alueellisesti tiivistäen eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja tuottaen materiaalia työhyvinvoinnin kehittämiseen. Yksi foorumin tehtävistä on levittää hyviä käytäntöjä ja tietoa työhyvinvointipalvelujen saatavuudesta. Lisätietoja Työhyvinvointifoorumin verkkosivuilta www.tyohyvinvointifoorumi.fi.

Työhyvinvointifoorumi on koonnut työpaikkojen käyttöön raportin, jossa esitellään esimerkkejä työhyvinvointiin liittyvien palvelujen tarjonnasta ja työhyvinvoinnin toimintamalleista. Hyvä työ – Pidempi työura -hankkeen toiminta mainitaan esimerkkinä. Raportti on julkaistu Työhyvinvointifoorumin verkkosivulla.